Sobota, 3 prosince, 2022

Revize elektro: Pravidelné kontroly elektroinstalace

- Reklama -PR článek
- Reklama -magazin

Revize elektro lze u elektroinstalací rozdělit do několika základních kategorií. Každá z nich je přitom nezbytná. Konkrétní doba, kdy je třeba kontrolu zopakovat, se pak odvíjí od toho, v jakém prostředí se elektroinstalace nachází.

Druhy revizí

Velmi důležitým typem revize elektro je výchozí. K této revizi dochází u nově zavedené elektroinstalace, například při kolaudaci. Tato elektrorevize je nezbytná, díky jejímu předložení a přihlášky k odběrnému místu získáte připojení k elektroměru. Druhým typem je periodická revize, která je prováděna v určitých lhůtách, nejčastěji jednou za pět let. Díky tomu je zajištěn dobrý stav zavedených rozvodů a slouží jako prevence úrazů elektrickým proudem.

Mimořádná revize

Třetím druhem revize je mimořádná revize. K té dochází při úpravách či opravách elektroinstalace. Může k ní docházet při kolaudaci či případně u kontroly jiného správcovského institutu. Mimořádná elektrorevize kontroluje stav opravené elektroinstalace a její bezpečnost. Tak, aby pracovní byli v bezpečí a nebyla ohrožena funkčnost elektroinstalace.

Rozdělení elektrorozvodů

Základní elektrorevize probíhají jednou za 5 let. V případě, že se elektroinstalace nachází ve studeném, horkém, či vlhkém prostředí, tato doba se zkracuje na tři roky. V mokrém prostředí pak dokonce na jeden rok. U elektrorozvodů v prostředí se zvýšenou korozní agresivitou je třeba revizi provádět jednou za 3 roky, u extrémní korozivní agresivity pak za 1 rok. Existuje také řada dalších specifikovaných míst, které mají vlastní pravidelnost revize, odborná revizní firma má v těchto pojmech jasno, takže se spolehlivě postará o to, aby vaše rozvody byly v pořádku.

Revize elektroinstalací by pro každého měly být nezbytností, jelikož slouží jako kontrola funkčnosti a bezpečnosti různých zařízení.

- Reklama -aktuality

Mohlo by Vás zajímat

- Reklama -PR článek

Další články autora

- Komerční sdělení -magazin